Termeni si conditii - Helios Live

Termeni și Condiții

Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor relațiilor comerciale dintre Semper ad Meliora SRL, cu sediul său în Strada Prevederii, Bloc A12, Scara B, Apartament 86, cod poștal 032295, înregistrată la Registrul Comerțului din București, Sector 3 cu numărul J40/6992/2017 și cod unic de înregistrare 37575440 (în continuare denumită „Compania”) și oricare partener sau client (în continuare denumit „Clientul”) care utilizează produse sau servicii furnizate de către Companie.

Prin utilizarea serviciilor Companiei, Clientul confirmă că a citit, înțeles și acceptat toate prevederile Termenilor și Condițiilor de mai jos.

Obligațiile Companiei:

Compania are obligația de a furniza produse și servicii de calitate și de a se asigura că Clientul primește informații corecte despre produsele și serviciile oferite.

Compania se angajează să asigure că toate informațiile furnizate de către Client sunt în siguranță și nu sunt dezvăluite altor persoane sau entități fără acordul scris prealabil al Clientului.

Obligațiile Clientului:

Compania lucrează direct prin intermediul site-ului helios.live doar cu companii înregistrate. Clienții de tip B2C sunt obligați să contacteze Compania înainte de a plasa comenzi; neîndeplinirea acestei condiții îi conferă Companiei dreptul de a anula orice comandă fără nicio penalizare.

Clientul se angajează să plătească prețul produselor și serviciilor furnizate de către Companie și să respecte termenii acordului.

Clientul se angajează să furnizeze Companiei informații corecte și complete despre el și despre produsele și serviciile furnizate de către Companie.

Plată:

Clientul va efectua plata folosind cardul disponibil sau bitcoin.

Compania se angajează să accepte doar plăți sigure și să protejeze datele confidențiale ale clienților.

Rambursări

Clientul are dreptul doar la rambursarea integrală înainte de începerea oricăror servicii comandate. Odată ce Compania a început să furnizeze serviciile, Clientul nu mai are dreptul la rambursări.

Transport și Retururi

Deoarece compania nu livrează produse fizice, nu este posibil nici transportul, nici retururile.

Drepturi de Proprietate Intelectuală:

Compania își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală asupra produselor și serviciilor sale.

Clientul asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei și va respecta aceste drepturi.

Răspundere:

Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio pierdere sau daună suferită de către Client ca urmare a utilizării produselor și serviciilor furnizate de Companie.

Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio eroare sau pierdere rezultată din utilizarea produselor și serviciilor furnizate de Companie.

Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio acțiune sau omisiune a Clientului.

Modificări:

Compania poate modifica acești Termeni și Condiții în orice moment fără notificare prealabilă.

Utilizarea produselor și serviciilor Companiei după modificări va fi considerată ca acceptarea noilor Termeni și Condiții.

Controverse:

Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și aplicați conform legilor României.

În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții este considerată nulă sau nevalidă, celelalte prevederi rămân valabile și în vigoare.

Orice dispută dintre Companie și Client va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de eșec al încercărilor de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă, părțile implicate vor adresa disputa instanței competente din România.